Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Contact

Predoi Gabriel – manager de proiect

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: @pocu121103 (EPA – Educație, Performanță, Angajabilitate)

Titlul proiectului:

EPA – Educație, Performanta, Angajabilitate

Beneficiar: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Codul proiectului: POCU/320/6/21/121103

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro