Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Activitățile proiectului

  • dezvoltare și operaționalizare parteneriat durabil pentru învățământul terțiar din domeniile bioeconomiei și procesare alimente și băuturi – BIOSMART;
  • dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri adresate studenților din domeniile bioeconomie și procesare alimente și băuturi;
  • dezvoltare, autorizare și pilotarea furnizării de programe de studii adresate cursanților din învățământul terțiar non-universitar;
  • perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar;
  • dezvoltarea și implementarea unui spațiu inovativ și creativ de servicii de coaching și dezvoltare/integrare profesională - EduBioHub.

Titlul proiectului:

EPA – Educație, Performanta, Angajabilitate

Beneficiar: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Codul proiectului: POCU/320/6/21/121103

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro