Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Obiectivele proiectului

Obiective specifice

  • creșterea angajabilității absolvenților prin diversificarea a 6 oferte educaționale terțiare universitare destinate unui numar de 650 de studenți înmatriculați în ciclurile de licență și master în cele 3 universități partenere și creșterea ratei de acces și participare la învațămant terțiar non-universitar a unui numar de 120 cursanți prin dezvoltarea, autorizarea și pilotarea unui numar de 3 oferte educaționale din cadrul colegiilor universitare organizate la nivelul celor două universități din proiect, în sectorele economice bioteconomie și procesare alimente și băuturi/domeniul de specializare inteligența bioeconomie;
  • îmbunatățirea nivelului de competențe a unui numar de 100 cadre didactice din învățământul terțiar universitar și a 20 cadre didactice din învățământul terțiar non-universitar prin participarea la un numar de 4 programe de perfecționare în vederea dezvoltării de conținut educațional inovativ și resurse de învățare moderne și flexibile;
  • creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitar din domeniul bioeconomie și procesare alimente și băuturi, cu accent pe grupurile defavorizate prin dezvoltarea și implementarea unei abordări de măsuri integrate – sprijin financiar, constituirea și operaționalizarea unei rețele parteneriale cu mediul socio-economic- BIOSMART, organizare workshopuri, dezvoltarea și implementarea unui spațiu inovativ și creativ de servicii de coaching și dezvoltare/integrare profesională(EduBioHub).

Titlul proiectului:

EPA – Educație, Performanta, Angajabilitate

Beneficiar: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Codul proiectului: POCU/320/6/21/121103

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro